Grasruts is a crowdfunding platform in Nepal.

TAG: grasruts

Crowdfunding for Startups in Nepal

Crowdfunding in Nepal is still an arcane concept while crowdfunding is the go-to approach for any startups to validate the idea, raise capital or just make a dream come true in the west. While this industry is a billion dollar industry in the west, crowdfunding is yet to be tested in Nepal.Before taking a dive into Crowdfunding for Startups, let us first understand what crowdfunding is and when you should opt for crowdfunding.

भींडलगानी (crowdfunding) के हो?

हरेक व्यापारको निम्ति लगानीको कति महत्व हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ। संसारमा करोडौं व्यवसाय छन्, तर सबैको चल्ने मुख्य आधार भनेकै लगानी हो। र सत्य के पनि हो भने केही संसारमा धेरै नै सीमित जनसंख्याको मात्र आफ्नै अन्तरिक आर्थिक क्षमताले लगानी गरी व्यवसाय गर्ने अवस्था छ। आफ्नो अन्तरिक श्रोतले नभ्याए पछि व्यवसायीको अर्को विकल्प भनेको ऋण लगानी नै हो। अहिलेको संसारको आर्थिक बनावट नै यहि ऋण लगानी र त्यसको प्रतिफलमा केन्द्रित छ। संसारको ठुलो जनसंख्याको ठुलै प्रतिशत मानिसहरु यहि ऋण लिने र दिने तरिकाले आफ्नो दैनिक व्यवसाय र गुजारा चलाउंछन्।